“Nhặt được của rơi, trả người đánh mất”- Hành động đẹp của bạn Bùi Công Phương.

“Nhặt được của rơi, trả người đánh mất” là một nét đẹp văn hóa của cuộc sống. Nét đẹp này luôn được gìn giữ, lan tỏa và gieo vào lòng mỗi người về niềm tin, tình người; dù cuộc sống còn khó khăn với những lo toan cơm, áo, gạo, tiền trong cuộc sống thường nhật nhưng vẫn không làm con người đánh mất giá trị nhân văn cao cả ấy.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu