Giấy mời dự kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và gặp mặt truyền thống đơn vị

Năm 2023 đánh dấu mốc son truyền thống 125 năm của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng kính mời các cựu viên chức, người lao động của đơn vị về tham dự Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Nhà trường và gặp mặt các thế hệ viên chức, người lao động của Trung tâm.

Giấy mời dự kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và gặp mặt truyền thống đơn vị

  • Thứ Năm, 09:17 16/11/2023