Thông báo tổ chức chương trình "Sinh viên ĐHCNHN với công tác phòng, chống ma túy"

I. PHẦNTHI TRỰC TUYẾN

1. Nội dung: Thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy 2021.

2. Hình thức, thời gian

- Thời gian: Từ ngày 17/6 – 22/6/2023.

- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản để tham gia cuộc thi tại website http://svhauipcmatuy.bfd.vn

- Tài khoản hợp lệ là tài khoản có “Mã sinh viên”, “Họ tên” và “Số điện thoại” trùng khớp trên hệ thống đại học điện tử.

- Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian đọc, suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi trắc nghiệm là 30 giây; mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm; trả lời sai không bị trừ điểm.

- Mỗi sinh viên chỉ được tham gia thi 01 lần.

- Giải thưởng được trao cho các sinh viên có số điểm cao nhất. Nếu nhiều sinh viên có số điểm bằng nhau thì xét thời gian hoàn thành bài thi.

3. Đối tượng tham gia: Sinh viên toàn trường.

4. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải Nhất: 400.000đ

- 03 Giải Nhì: 200.000đ/giải

- 05 Giải Ba: 100.000đ/giải

II. PHẦNTHI SÂN KHẤU HÓA

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 08h00 – 10h00 thứ Sáu, ngày 23/6/2023.

- Địa điểm: Hội trường C19, cơ sở đào tạo Hà Nam.

2. Nội dung: Thi tiểu phẩm và thi hiểu biết.

3.Đối tượng tham gia: Trường NN-DL và 7 khoa đào tạo tại cơ sở Hà Nam thành lập 01 đội thi của đơn vị để tham gia cuộc thi.

4. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải Nhất: 1.000.000đ

- 02 Giải Nhì: 700.000đ/giải

- 05 Giải Ba: 500.000đ/giải

  • Thứ Sáu, 08:37 16/06/2023

Tags: